En värld på spel

En värld på spel i Teknikens Hus
En värld på spel i Teknikens Hus

27 juni – 6 november 2011
Vid millenieskiftet formulerade världens ledare en rad mål
för att göra världen bättre för alla. Målen tidsbestämdes till 2015.
Bland annat skulle fattigdom och svält halveras och barnadödligheten minskas med två tredjedelar.

En värld på spel är ett fartfyllt och tankeväckande spel där du får lära mer om skillnader och orättvisor i världen idag. Vem är förlorare? Vem är vinnare?  Utställningen är producerad av Experimentarium Köpenhamn och Jaermuseet Norge.