Hållbar utveckling

Hållbar utveckling för vardagens tekniska lösningar av studenter vid Luleå tekniska universitet

Kolla in en lösning
för att tillvarata energin på gymmet

April 2016
I en liten utställning visar studenter vid civilingenjörsprogrammet Hållbar Energiteknik och Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet tio olika tekniska lösningar för vardagsproblem i våra hem eller i företag och industri.

Energin som används kommer från rena och miljövänliga bränslen, som vind, vatten och sol.

Några exempel ur utställningen är lösningar för ett portabelt kylskåp, stirlingmotorn, tillskärelse av frigolit för fjärrvärmeisolering och hur man kan utvinna energi ur spinningcykeln eller crosstrainern på gymmet.