Internet IRL

IInternet IRL Illustration Linn Petersen

Illustration: Linn Petersen

21 januari – 23 april 2017
“Internet har lärt mig väldigt mycket om världen. Utan det hade jag inte varit samma person.” – Tjej, 17

Unga och internet är ett tema som engagerar medier, politiker och experter. Men vad har ungdomarna själva att berätta?

I utställningen Internet IRL är det deras erfarenheter som står i centrum. Det handlar om internet som mötesplats, om djupa relationer, starka känslor och om hur internet kan vara precis lika verkligt som den ”riktiga världen”.

Vägen in i utställningen går genom en stor mobilskärm. Precis som garderoben i Narnia leder portalen till annan värld – ett tredimensionellt internet, utformat som en skog. Träden innehåller berättelser och upplevelser för alla sinnen.

Innehållet har tagits fram tillsammans med en ungdomsgrupp som arbetat med projektet i flera år. I Internet IRL gestaltas en stor mängd autentiska berättelser från unga som samlats in via uppsatser, djupintervjuer och enkäter. Det är en utställning av unga för unga, där torra fakta och pekpinnar är helt frånvarande. Mer om Internet IRL >>

Internet IRL är en utställning från Datamuseet IT-ceum. www.datamuseet.se