K.U.G.G.


K.U.G.G. - mekanikglädje i Teknikens Hus

K.U.G.G. - mekanikglädje i Teknikens Hus

Kulifikt
U
nderfundibelt
G
ronkigt
G
rejsigt
K.U.G.G.

Vrid och vricka, vänd och lyft, veva och pricka – rör till det, testa och experimentera! I Här finns mekanikglädje som kuggar i.

K.U.G.G. är producerad av Teknikens Hus.