Kvinnors uppfinningar

Narkosnapp för barn i Kvinnors uppfinningar i Teknikens Hus
Narkosnapp för barn i Kvinnors uppfinningar i Teknikens Hus

12 februari – 27 mars 2011
70 uppfinningar. Lösningar på vardagens problem och avancerade tekniska framsteg.

Läs mer om Kvinnors uppfinningar>>

Utställningen har producerats av Tekniska museet
i samarbete med ALMI Företagspartner AB, Riksutställningar, Svenska institutet och Svenska Uppfinnareföreningen, SUF med stöd av Tillväxtverket från programmet ”Kvinnors företagande stärker Sverige”.