Resan fram och tillbaka

Resan fram och tillbaka i Teknikens Hus

Resan fram och tillbaka i Teknikens Hus

5 oktober 2013 – 6  januari 2014

Resan fram och tillbaka bjuder in till en upplevelserik resa i forntiderna och i framtiderna. Här möts vetenskap och konst i en utställning som handlar om resor i tiden, resor i den fysiska verkligheten och resor i fantasin.

Resan fram och tillbaka vill inspirera barn att använda klokskap och fantasi för att påverka sin egen framtid. Den är en upptäcktsresa som riktar sig till lekfulla i alla åldrar. I vackra och fantasieggande miljöer får du klättra och upptäcka, i utställningen kan du uppfinna verktyg eller testa det senast inom digital spelteknik.

Tre konstnärer och en konstnärsgrupp har skapat rumsliga konstverk i utställningen. Konstnärerna är Fredrik Söderberg, Anna Svensson, Rachell Sumpter och konst- och designgruppen Kollektivet Livet. Konstnärerna och formgivarna har också tagit hjälp av barn när utställningen tagits fram.

Mer om Resan fram och tillbaka >>
About A journey back and forth (in English) >>

Resan fram och tillbaka är producerad av Historiska museet och Riksutställningar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier.

Riksutställningars logotyp

Historiska museets logotyp