Sustainable living

Sustainable living i Teknikens Hus

Prototyp för effektiv cykellagring

Projektkurs för hållbar utveckling
22 maj – 12 juni, 2018

Sustainable Living / M0024T är en projektkurs vid Luleå tekniska universitet som studenter inom civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Hållbar energiteknik årskurs 3 läser. Projektuppgiften är ingenjörsarbete med fokus på att använda jordens resurser på ett hållbart sätt.

Projektet mynnar i ett antal innovationer och konstruktioner som presenteras i en årligt återkommande utställning i Teknikens Hus. Årets visning innehåller tio presentationer, som prototyper och i text och bild.

Ingenjörsarbetena presenteras i Teknikens Hus i samarbete med Luleå tekniska universitet.