synas höras finnas

synas höras finnas i Teknikens Hus13 oktober – 18 november 2007
Vem äger rätt till ordet i det offentliga rummet? Vem får synas, höras och finnas där?

Tre graffitikonstnärer från Luleå, Anton Elfving, Thomas Hämén och Pierre Johansson, säger sin mening i ord och bild.

Besökare kan se utställningen växa fram på plats 9 – 12 oktober.