Uppvunnet

 
The T-shirt chair i Uppvunnet i Teknikens Hus

The T-shirt chair av Maria Westerberg

27 november 2010 – 9 januari 2011

Med hjälp av ny teknik och hantverksskicklighet ger oss formgivare en annan syn på vardagsting.
Lekfullt och optimistiskt skapas nya produkter av sånt som redan existerar. Skräpet blir vackert.

En utställning från Föreningen Medveten Konsumtion och Design Stories.