Skogsstipendier

Baltiska fondens skogsstipendier 2018

Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med
Teknikens Hus kommer Baltiska fonden att dela ut totalt 100 000 kr till pedagoger med engagemang för skogen.
Stipendiet är skattebefriat och går till en grupp av pedagoger vilka planerar eller har genomfört ett
arbete med elever som är förenligt med Baltiska fondens ambition.

Stipendiet kan sökas av en grupp av pedagoger som arbetar i förskola, grundskola eller
grundsärskola i Norrbotten, för ett planerat eller genomfört arbete med elever.

Fem stipendiater är nu utsedda.
Stipendierna delades ut torsdagen den 6 december kl. 14 i Teknikens Hus av Jörgen Ericsson, Baltiska fonden. Varje stipendiat fick tillfälle att berätta om sitt arbete i förskolan/skolan och åhörarna får chans att ställa frågor.

Vitåskolan Skogen som pedagogisk resurs för det livslånga lärandet

I Ur och Skur Forsen Sikfors Skogen som lärmiljö

Harads skola Trollskogen – en plats för utveckling och samverkan

Svartbjörsbyns skola Framtidens skola – en skola som kombinerar den moderna tekniken med upptäckarglädjen och kunskap om skogen

Vittangi skola Skolskogsryggsäcken

 

 

 

Baltiska fonden logotyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information
Linda Ökvist Johansson, Teknikens Hus.
E-post: linda.okvist.johansson@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 803

www.baltiskafonden.se