Gnistan

Visionsdag 16 november
Designa din energismarta framtid
Tema: Smart Cities

På mässan visade elever från Hertsöskolan, Råneskolan och Friluftsskolan Vargen upp sina visioner för besökare och för en jury bestående av representanter från Vattenfall, Teknikens Hus, Unga Forskare och Tromb. Vinnande bidrag blev Humenergy med eleverna Lovisa Fjällborg, Yammuna Olsson, Martin Nordqvist, Joel Fors från skolan Friluftsskolan Vargen, Kiruna. Deras vision går ut på att människor ska kunna ge tillbaka av den energi de använder dagligen, t.ex. genom tryckplattor i köpcenter. Genom att registrerar och belöna allas förbrukning i en app ska engagemanget öka.

Juryns motivering:
Med fokus på hållbarhet och miljö har vi skapat en helhetslösning på världens utmaningar som dessutom främjar hälsan.

Vinnande grupp får åka till Stockholm och visa upp sin vision på Unga Forskares riksutställning till våren.

För mer information kontakta:
Tomas Jonsson, 0920 – 550 857
tomas.jonsson@teknikenshus.se

 

Om projektet Gnistan
Gnistan är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Science Centers, Förbundet Unga Forskare och Vattenfall. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt intresse inom naturvetenskap och teknik och en förståelse för sin egen roll i samhället och framtidens energiutmaningar för att skapa engagemang. Gnistan ger eleverna möjligheter att undersöka framtidens energiutmaningar och bidra med sina framtidstankar. Eleverna tar del av verkliga utmaningar och presenterar sina framtidsvisioner för intresserade mottagare. Eleverna tävlar om bästa bidrag, där fokus ligger både på processen och slutresultatet. Finalen på arbetet är Visionsdagen – en mässa öppen för både allmänheten och en inbjuden jury.

Se också Facebook Gnistan – unga idéer om energi