Mångfald och genus

Mångfald och genus_Fortbildning i Teknikens HusTisdag 25 april hölls fortbildningen Mångfald och Genus i Teknikens Hus för pedagoger, skolledare och lärarstuderande i Teknikens Hus Luleå

 

 

 

 

 

 

Thomas Nordell från Den Globala Skolan pratade om FN:s globala mål och vikten av globalisering. Ofta kopplar till sina egna resor med elever och lärare till mestadels afrikanska länder och kulturer. Thomas visade också på många pedagogiska verktyg som man som lärare kan använda i klassrummet tillsammans med sina elever. Fortbildningen var otroligt uppskattad blev deltagarna.

Tips på lektionsmaterial kring de globala målen www.globalamalen.se

Fortbildningen innehöll även en workshop som handlade om genus. pedagoger från Teknikens Hus visa på konkreta övningar för klassrummet hur vi ska kommunicera till våra ungdomar på ett könsinkluderande sätt samt hur vi ska visa på mångfalden av yrken inom naturvetenskap, teknik  och matematik (STEM) och de färdigheter som är relevanta för de karriärvägarna.

Fortbildningen var kostnadsfri och deltagarna bjöds på frukt och fika.
Mer information
Kontakta Tomas Jonsson Teknikens Hus
tomas.jonsson@teknikenshus.se

 

Den globala skolan och Teknikens Hus_logotyper