Slaskiga vintrar och längre somrar

Hur kommer klimatet att vara för våra elever 2050?

Vad händer med slalombackarna? Ska jag satsa på vatten- eller snöskoter? Kommer somrarna någonsin att bli som förr?

Slaskiga vintrar och längre somrar är ett nyproducerat undervisningsmaterial kring framtidens klimat som bygger på SMHI:s prognoser för Norrbotten fram till år 2100. Materialet, som är anpassat för ungdomar, är framtaget av lärarna Tony Lindfors och Fredrik Marklund i samarbete med Länsstyrelsen och SMHI.

21 september 2017 hölls det en fortbildning i Teknikens Hus på materialet som består av en elevdel som med diagram, kartor och beskrivande texter tydliggör de utmaningar och möjligheter som vi står inför samt en lärarhandledning som beskriver hur man kan jobba med materialet i klassrummet. Deltagarna fick en genomgång om vad forskning säger om framtidens klimat i Norrbotten och vad vi redan kan se här och i övriga världen. Därefter fick de testa materialet och ta med sig en klassuppsättning hem.

Elevmaterialet passar bäst för åk 7-gy men kan användas i lägre åldrar om man anpassar arbetssättet.

Materialet finns att ladda ner här