RegTek lärarnätverk

RegTek – Regionalt lärarnätverk i teknik och naturvetenskap

Teknikens Hus driver och koordinerar lärarnätverket RegTek i tio av Norrbottens kommuner.
I arbetet ingår det att:

  • Samordna och fortbilda kontaktlärarna
  • Vara en arena för kollegialt lärande
  • Utveckla, planera och genomföra lärarfortbildningar i respektive kommun utifrån behov
  • Stötta kontaktlärarna med innehåll för de lokala träffarna
  • Omvärldsbevaka och sprida information om nya rön och resultat inom No/Tk/Ma
  • Tillhandahålla konkreta undervisningsmaterial som lärare kan låna och använda i sin undervisning.

Med stöd av Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor arbetar Teknikens Hus med att utvidga lärarnätverket att omfatta samtliga Norrbottens kommuner. Projektet startade 1 september 2017 och kommer att pågå i fem år. Det inledande fokusområdet är att öka lärares och elevers digitala kompetens med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan, Lgr 11 (juli 2018). Läs mer >>


Har du frågor om RegTek? 
Kontakta
Tomas Jonsson
, utbildare och koordinator
0920 – 550 857
tomas.jonsson@teknikenshus.se