Älvsbyn

Vem är du?

Mats Pettersson

mats.pettersson@edu.alvsbyn.se
Jag heter Pia Åhman och jobbar som fritidspedagog med åldrarna F-3 på Bäckskolan. Jag har ett stort teknikintresse och är en av två kontaktpersoner i Älvsbyn sedan nätverket startade 1999.

Pia.Ahman@edu.alvsbyn.se

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktpersoner?
Vi anordnar fortbildningsträffar för kommunens alla pedagoger med fokus på teknik och naturvetenskap. Genom att vi har en bra dialog med pedagogerna i kommunen kan vi skräddarsy fortbildningar efter deltagarnas behov och önskemål.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Träffarna genomförs som workhops och föreläsningar. Som deltagare får du tips, idéer och pedagogiska upplägg som du kan använda direkt i din undervisning. Inbjudan skickas via mail och ALLA teknikintresserade pedagoger är välkomna!