Gällivare

Vem är du?

Mikael Sundberg.

mikael.sundberg@gallivare.se

 

Jag heter Pia Aspemo och jobbar som ma/no/tk 1-7 lärare på Tallbackaskolan. Där har jag jobbat sedan 1992. Jag är även ikt-ansvarig på skolan, och numera även kontaktperson i nätverket Reg Tek. På fritiden kör jag skoter, skidor och vistas utomhus så ofta vädret tillåter.

Pia.Aspemo@gallivare.se

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som kontaktperson?
Vi fungerar som länken mellan Teknikens Hus och lärare på skolorna i vår kommun. Vårt uppdrag är att arrangera inspirationsträffar som är intressanta och användbara för undervisningen i teknik och naturvetenskap.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Träffarna håller vi på eftermiddagarna i anslutning till skoldagen. På träffarna får deltagarna prova och utforska material som är lättillgängligt för alla, eller som går att låna. det vi arbetar med på träffen går direkt att använda i undervisningen. Innehållet utgår från LGR11 i ämnena teknik och naturvetenskap. Gott fika bjuds det alltid på!