Jokkmokk

Vem är du?

Ann-Charlotte Wimyr heter jag och arbetar som utbildare på Teknikens Hus. I det jobbet har jag förmånen att träffa många lärare i Norrbotten i RegTek.  Jag är också kontaktperson i Jokkmokk där jag ordnar nätverksträffar tillsammans med Samuel.
Ann-Charlotte.Wimyr@jokkmokk.se
Samuel Wikström

 

 

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktpersoner?
Vårt viktigaste uppdrag är att ordna aktuella och intressanta inspirationsträffar för våra kollegor. Vi vill sprida aktuell kunskap kring teknik och NO i vår kommun. Vi fungerar också som den förlängda armen mellan vår kommun och Teknikens Hus.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
En inbjudan till träffen skickas ut till pedagoger och rektorer via mail och affischer sätts upp på skolorna. Ibland är det vi som kontaktpersoner som håller i träffen och ibland är det personal från Teknikens Hus som kommer för att utbilda och inspirera oss. Vi startar oftast träffarna ca 15.00 och håller på 2-3h. Alla teman är förankrade i kursplanerna och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Vi bjuder också alltid på gott fika!