Kiruna

Vem är du?

Jag heter Carina Lidberg och är grundskollärare för åk 4-9 Ma/No/Tk på Högalidskolan. Utöver min lärartjänst ansvarar jag som kontaktperson för det lokala tekniknätverket Qultek, som ingår i det regionala nätverket RegTek.

bocjn@skola.kiruna.se
Jag heter Thomas Jungsmark och jobbar på Friluftsskolan Vargen. Jag är en smålänning som bott i Kiruna i 20 år. Är Ma/No och Tk lärare och kontaktperson för Qultek och RegTek.  Älskar friluftsliv speciellt fjällen. Kanske stöter du på mig som stugvärd också.

thomas@friluftsskolan.se

Vad är det viktigaste i ert uppdrag som kontaktpersoner?
Vårt främsta uppdrag är att kompetensutveckla och inspirera pedagogerna i teknik och naturvetenskap i Kiruna kommun. Vi informerar också om olika projekt, inbjudningar, utbildningar mm. som sker runt om i länet och landet kring ämnena naturvetenskap och teknik.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Inför en träff skickar vi ut en inbjudan via mail till alla pedagoger i kommunen. Alla som undervisar i eller är intresserad av teknik och naturvetenskap är välkomna att delta. Varje träff varar 2-4 timmar och är uppbyggt kring ett tema. Allt innehåll på träffarna är förankrade i gällande kursplaner och träffarna består av både praktiska och teoretiska moment. Vi bjuder också alltid på gott fika!