Pajala

Vem är du?  

profilbild RegTek AnnaMalmestem

Jag heter Anna Malmestam och arbetar på Tärendö Skola, främst  i åk 4-6. Jag är också kontaktperson i Pajala för RegTek.

anna.malmestam@edu.pajala.se

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som kontaktperson?
Jag är ansvarig för inspirationsträffarna inom Teknik och Naturvetenskap som anordnas i min kommun. Som kontaktperson ska jag fungera som en länk mellan skolan och Teknikens Hus.

Hur kan en inspirationsträff se ut?
Träffarna hålls oftast på eftermiddagarna i anslutning till skoldagen. Där får deltagarna prova och utforska material som är lättillgängligt för alla, eller som går att låna. Det vi arbetar med på träffen går direkt att använda i undervisningen. Varje träff varar 2-4 timmar och är uppbyggt kring ett tema. Alla teman är förankrade i gällande kursplaner och träffarna består av både praktiska och teoretiska moment.

 Inbjudan skickas via mail och ALLA teknik- och naturvetenskapsintresserade pedagoger är välkomna!

Gott fika bjuds det på!