Piteå

Vem är du?

Jag heter Linda Bergkvist och är grundskollärare för åk 4-9 Ma/No/Tk på Hortlaxskolan åk 7-9. Där har jag jobbat sedan år 2000. Förutom min lärartjänst är jag en av två kontaktpersoner för RegTek i Piteå.

Linda.Bergkvist@pitea.se

 

Jag heter Tony Lindfors och är Ma/NO och tekniklärare på Sjulnässkolan i åk 7-9 där jag jobbat sedan 1996. På skolan har jag även sedan ett tiotal år tillbaka utarbetat ett LEGO-lab där eleverna jobbar med LEGO Education och datorer.

Tony.Lindfors@pitea.se

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som kontaktperson?
Vårt viktigaste uppdrag är att inspirera och kompetensutveckla pedagoger i teknik och naturvetenskap i Piteå kommun. Vi har också ett förråd med utlåningsmaterial vilket man som pedagog i Piteå har fri tillgång att låna ifrån.

Inför en träff skickar vi ut en inbjudan via mail till kontaktlärare på olika skolor, rektorer och tidigare deltagare. Alla som undervisar i eller är intresserad av teknik och naturvetenskap är välkomna. Varje träff varar 2-4 timmar och är uppbyggt kring ett tema. Alla teman är förankrade i gällande kursplaner och träffarna består av både praktiska och teoretiska moment. Dessutom bjuder vi alltid på ett ”stadigt” och gott fika!