Mer information RegTek

Under åren 1999 till och med våren 2005 drevs nätverket som ett projekt, nu som en ordinarie verksamhet i Teknikens Hus och de deltagande kommunerna.

Erfarenheterna från första etappen av projektet 1999 – 2002 går att läsa i slutrapporten del 1 (Pdf).

Slutrapporten för del 2 av projektet , 2003-2005, samt utvärderingen går att läsa i slutrapporten del 2 (Pdf)

Utvärdering för del 3 av nätverket , 2005-2008, går att läsa i Enkätundersökning del 3 (Pdf)

Utvärdering för del 4 i nätverket, 2008-2011, går att läsa i Enkätundersökning del4 (Pdf)

Har du frågor kring nätverk RegTek är du hjärtligt välkommen att kontakta mig!

Tomas Jonsson
Koordinator RegTek
0920 – 550 857
tomas.jonsson@teknikenshus.se