Årskurs 7 – 9

Little bits i Teknikens Hus

Koppla och lös uppdrag
med LittleBits.

Elektronik – LittleBits
Eleverna kopplar samman komponenter och löser uppdrag med en samling elektroniska moduler. De bygger bla larm och fordon.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Släcka ljuset – konstruktionsuppgift
Uppgiften är att bygga en finurlig farkost som ska släcka ett ljus. I samband med konstruerandet samtalar vi om brandsäkerhet.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Hållbar energi – Gnistan
Det handlar om energiförsörjningen, som är en stor utmaning. I detta program gör vi värderingsövningar, energiuppdrag och dokumenterar allt i en kort film.
Antal: max 25 elever
Tidsåtgång: 120 min

Kemiforskning och LTU-besök
Eleverna får prova att arbeta som forskare inom området kemi, med syror, baser och indikatorer på Teknikens Hus och sedan besöka kemiinstitutionen på LTU.
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 150 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Skissa, skär och skapa
Uppdraget är att planera och lösa en tredimensionell konstruktionsuppgift, göra ritningar för konstruktionen i ritprogram och sedan skära ut med laserskärare. Löser de uppgiften?
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 90 min

Programmera spel – Scratch
Eleverna får designa och programmera spel med hjälp av block och testar sedan varandras spel. De får med sig material för att kunna fortsätta på egen hand eller i skolan.
Antal: max 16 elever
Tidsåtgång: 60 minuter
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Mediestudion
Välj mellan två olika uppdrag – Nyheter eller TV.
Grupperna får i båda uppdragen det inspelade programmen via en webblänk.
Uppdrag Nyheter:  Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, tv-fotograf, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör vi en sändning med professionell TV-teknik.
Uppdrag TV:  Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i skolan. Uppdrag TV kräver att man har genomfört Uppdrag Nyheter.
Antal: minst 8 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min
Uppdrag Nyheters koppling till Lgr11 (pdf)>>
Uppdrag TV:s koppling till Lgr11 (pdf)>>

Planetarieprogram
Välj mellan två guidade visningar och två kupolfilmer:
Himlasyner: 
 Observatoriet öppnas mot rymden, stjärnorna och stjärnbilderna. Vi tittar närmare på månen, satelliter, meteorer och norrsken.
Ut i rymden: 
 Om människans utforskande av solsystemet. Efter en mellanlandning på månen fortsätter vi färden längre ut i vårt solsystem.
Cosmic Safari: En fantasieggande rymdanimation som visar vilka livsformer det kan finnas på olika exoplaneter. Filmen är på engelska.
Wonders of the Universe: Kupolfilmen tar oss med på en rymdresa, med start från Big Bang. Hubbleteleskopets bilder visar  galaxer, supernovor och neutronstjärnor. Filmen är på engelska och ca 20 minuter lång.

Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 30-45 min.
Himlasyners koppling till Lgr11 (pdf)>>
Ut i rymdens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Aktivitetskort årskurs 7-9
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>