Årskurs 7 – 9

Alla ska passa in
Utställning och workshop om vårt dömande

Alla ska passa in!  – Tillfällig utställning och workshop
Bokningsbart 23 januari 2018 – 29 mars 2018.
Alla ska passa in är en utställning som tar upp paradoxen med vårt dömande. I samhället har vi lagar, spelregler och normer vi dömer efter. Samtidigt påverkas vi starkt när vi dömer varandra för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar. Innehållet i utställningen utgår från ungas egna berättelser. Exemplen vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionsvariation, åsikt, bakgrund, kärlek eller tro. Under arbetspasset sätter vi vårt dömande under en granskande lupp och frågar oss vad dömandet har för konsekvenser för människor.
Antal: Helklass
Tidsåtgång: 90 min
Läs mer om utställningen här >>

Elektronik – LittleBits
Eleverna kopplar samman komponenter och löser uppdrag med en samling elektroniska moduler. De bygger bla larm och fordon.
Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Släcka ljuset – konstruktionsuppgift
Uppgiften är att bygga en finurlig farkost som ska släcka ett ljus. I samband med konstruerandet samtalar vi om brandsäkerhet.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Hållbar energi – Gnistan
Det handlar om energiförsörjningen, som är en stor utmaning. I detta program gör vi värderingsövningar, energiuppdrag och dokumenterar allt i en kort film.
Antal: max 25 elever
Tidsåtgång: 120 min

Kemiforskning och LTU-besök
Eleverna får prova att arbeta som forskare inom området kemi, med syror, baser och indikatorer på Teknikens Hus, 60 min, och sedan besöka kemiinstitutionen på LTU, 60 min.
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 60-120 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Skissa, skär och skapa
Uppdraget är att planera och lösa en tredimensionell konstruktionsuppgift, göra ritningar för konstruktionen i ritprogram och sedan skära ut med laserskärare. Löser de uppgiften?
Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: max 10 elever
Tidsåtgång: 90 min

Programmera spel – Scratch
Eleverna får designa och programmera spel med hjälp av block och testar sedan varandras spel. De får med sig material för att kunna fortsätta på egen hand eller i skolan.
Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: max 16 elever
Tidsåtgång: 60 minuter
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Mediestudion
Välj mellan två olika uppdrag – Nyheter eller TV.
Grupperna får i båda uppdragen det inspelade programmen via en webblänk.
Uppdrag Nyheter:  Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, kamera, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör vi en sändning med professionell TV-teknik. Eleverna arbetar redaktionellt, väljer och hämtar nyheter direkt från nyhetsbyrån TT.
Uppdrag TV:  Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i skolan. Uppdrag TV kräver att man har genomfört Uppdrag Nyheter. Bokningsbart från 10 april (ej bokningsbart under tiden då skolprogrammet ”Alla ska passa in!” ges. Se ovan för att läsa mer om utställningen och tillhörande workshop).
Antal: minst 6 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min
Uppdrag Nyheters koppling till Lgr11 (pdf)>>
Uppdrag TV:s koppling till Lgr11 (pdf)>>

Läs mer om TV-studion här >>

Planetarieprogram
Välj mellan två guidade visningar och två kupolfilmer:
Himlasyner: 
 Observatoriet öppnas mot rymden, stjärnorna och stjärnbilderna. Vi tittar närmare på månen, satelliter, meteorer och norrsken.
Ut i rymden: 
 Om människans utforskande av solsystemet. Efter en mellanlandning på månen fortsätter vi färden längre ut i vårt solsystem.
Cosmic Safari: En fantasieggande rymdanimation som visar vilka livsformer det kan finnas på olika exoplaneter. Filmen är på engelska.
Wonders of the Universe: Kupolfilmen tar oss med på en rymdresa, med start från Big Bang. Hubbleteleskopets bilder visar  galaxer, supernovor och neutronstjärnor. Filmen är på engelska och ca 20 minuter lång.

Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 30-45 min.
Himlasyners koppling till Lgr11 (pdf)>>
Ut i rymdens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Aktivitetskort årskurs 7-9
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>