Gymnasiet

Alla ska passa in
Utställning och workshop

Alla ska passa in!  – Tillfällig utställning och workshop
Bokningsbart 23 januari 2018 – 29 mars 2018.
Alla ska passa in är en utställning som tar upp paradoxen med vårt dömande. I samhället har vi lagar, spelregler och normer vi dömer efter. Samtidigt påverkas vi starkt när vi dömer varandra för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar. Innehållet i utställningen utgår från ungas egna berättelser. Exemplen vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionsvariation, åsikt, bakgrund, kärlek eller tro. Under arbetspasset sätter vi vårt dömande under en granskande lupp och frågar oss vad dömandet har för konsekvenser för människor.
Antal: Helklass
Tidsåtgång: 90 min
Läs mer om utställningen här >>

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering. Robotarna är utrustade med olika sensorer som tryck-, färg- och avståndssensor. Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min

Elektronik – LittleBits
Eleverna kopplar samman komponenter och löser uppdrag med en samling elektroniska moduler.
De bygger bla larm och fordon.
Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Släcka ljuset – konstruktionsuppgift
Uppgiften är att bygga en finurlig farkost som ska släcka ett ljus. I samband med konstruerandet samtalar vi om brandsäkerhet.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Hållbar energi – Gnistan
Det handlar om energiförsörjningen, som är en stor utmaning. I detta program gör vi värderingsövningar, energiuppdrag och dokumenterar allt i en kort film.
Antal: max 25 elever
Tidsåtgång: 120 min

Kemiforskning och LTU-besök
Eleverna får prova att arbeta som forskare inom området kemi, med syror, baser och indikatorer på Teknikens Hus, 60 min, och sedan besöka kemiinstitutionen på LTU, 60 min.
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 60-120 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Skissa, skär och skapa
Eleverna planerar och löser en tredimensionell konstruktionsuppgift, gör ritningar för konstruktionen i ritprogram och skär sedan ut allt med laserskärare. Löser de uppgiften?
Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: max 10 elever
Tidsåtgång: 90 min

Mediestudion
Välj mellan två olika uppdrag – Nyheter eller TV.
Uppdrag Nyheter:  Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, kamera, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör vi en sändning med professionell TV-teknik. Eleverna gör själva det redaktionella arbetet och väljer ut de senaste nyheterna direkt från nyhetsbyrån TT.
Uppdrag TV:  Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i skolan. Uppdrag TV kräver att man har genomfört Uppdrag Nyheter.
Grupperna får i båda uppdragen tillgång till det inspelade programmen via en webblänk för att även kunna titta på det i skolan.
Bokningsbart från 10 april (ej bokningsbart under tiden då skolprogrammet ”Alla ska passa in!” ges. Se ovan för att läsa mer om utställningen och tillhörande workshop).
Antal: minst 6 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min
Läs mer om mediestudion här >>

Planetarieprogram
Välj mellan två olika guidade visningar och en kupolfilm:
Himlasyner:  Här öppnar vi observatoriet mot rymden och studerar stjärnbilder. Vi tittar också närmare på månen, satelliter, meteorer och norrsken.
Ut i rymden: Om människans utforskande av solsystemet. Följ med på en resa ut i rymden där vi passerar satelliter, mellanlandar på månen för att sedan fortsätta färden längre ut i vårt solsystem

Wonders of the Universe: Kupolfilmen tar oss med på en rymdresa, med start från Big Bang. Hubbleteleskopets bilder visar  galaxer, supernovor och neutronstjärnor. Filmen är på engelska och ca 20 minuter lång.

Antal: max 16 elever

Tidsåtgång: 30 min

Aktivitetskort 
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>