Vatten-, energi-, närings- & sopresa åk 4-9

Reduce Reuse Recycle

Följ med på en miljöresa i Luleå kommun

I samarbete med Luleå Kultur- och miljöskola erbjuder Teknikens Hus elever och lärare att arbeta tillsammans med oss under en hel dag. Välj mellan tre olika teman: Vattenresan, Energiresan, Sopresan.

Innehåll
Miljöbussen hämtar på skolan och åker vidare för studiebesök på förmiddagen. Sedan går färden vidare till Teknikens Hus och lunch. Efter lunchen arbetar eleverna praktiskt tillsammans med pedagog från Teknikens Hus. Dagen avslutas ca klockan 14.00.

Vattenresan
Miljöbussen stannar till vid vattenverket i Gäddvik och Uddebo avloppsreningsverk. Därefter arbete på Teknikens Hus med uppdrag som handlar om rent vatten.

Energiresan
Miljöbussen stannar till i Boden och vi besöker Biogasanläggningen, sopförbränningsanläggningen och kraftstationen. Därefter arbete på Teknikens Hus med uppdrag som handlar om energikällor och energiformer.

Sopresan
Miljöbussen stannar till vid en återvinningsgård, Sunderby avfallsupplag och renhållningsbolaget på Storheden. Därefter arbete på Teknikens Hus med uppdrag som handlar om återvinning och hållbar utveckling.

Näringsresan
Miljöbussen stannar på Bondgården i Bälinge. Där upplever vi på nära håll livsmedelsproduktion och därefter tillverkar vi egen mat från gårdens produkter. Planerade resor är 3-6 och 10-13 september.
För bokning och information kontakta Linda Ökvist.

Lunch
I Teknikens Hus går det bra att äta medhavd matsäck.
Ni kan också boka och köpa mat i Teknikens Hus restaurang.
För bokning, ring 0920-550 814.

För vem?
Årskurs 4-9 (max 25 elever) i Luleå kommun.

Bokning
För att boka buss och program, kontakta Luleå Kulturskolas miljöpedagoger:
Anders Abrahamsson tfn 070-564 55 88.
Information om Näringsresan:
Linda Ökvist tfn 0920-550 803