Taggarkiv

för: nätverk

  • LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap
  • Publicerad 2 januari 2013 , inga kommentarer
  • Teknikens Hus, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet fortsätter arbetet med att utveckla LuTek och undervisningen i teknik och naturvetenskap under ytterligare fem år, 2014 – 2019. Inom LuTek finns nätverk där pedagoger inom förskola, grundskola och grundsärskola utbildas, delar er...

   Läs mer

  • LuTek förskola
  • Publicerad 2 januari 2013 , inga kommentarer
  • Under läsåret 2017/18 fortsätter nätverket för förskolan att arbeta med hållbar utveckling, samverka med Luleå Miljöskola och Reggio Emilias projekt Hållbar Framtid. Dessutom ska vi utveckla arbetet med bloggen.

   Fortbildningar ht 2017 Under höstterminen erbjuder Teknikens Hus en kostnads...

   Läs mer

  • Verksamhet
  • Publicerad 28 januari 2011 , inga kommentarer
  • I Studio T kan skolelever skapa teve och film

   Utställningar På en utställningsyta av 2 300 m2 har interaktiva, tekniska utställningsmiljöer byggts upp. Dessa speglar viktiga delar i Norrbottens näringsliv – gruvbrytning, vattenkraft, stålverk, skogsindustri och senast datacenter.

   I de här ...

   Läs mer

  • LuTek förskoleklass – åk 9
  • Publicerad 20 oktober 2010 , inga kommentarer
  • Fokusområden för nätverket är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig och att arbetet ska ske i samklang med skolans digitalisering. Detta syns på olika sätt under kontaktlärarnas utbildningsdagar; under diskussioner om undervisningsinnehåll, workshops och föreläsn...

   Läs mer

Taggmoln:

3D besök directions drama experiment familjeföreställning fest förskola grundskola handikapparkering himlasyner hiss industri kometer Kupolfilm ledsagare ljus Lägg till ny etikett Lärarnätverk map matematik Materiallådor no Norrbotten näringsliv nätverk partner planetarium planeter programmering regionalt näringsliv regionen RegTek rymden samarbete satelliter solen sponsor stjärna stjärnor teknik Teknikens Hus Test undervisningsmaterial utställningar