Uppåt framåt

Uppåt framåt i Teknikens Hus

Testa designprocessen i Uppåt framåt

Till april 2019
Vik ett pappersplan och testa i banan eller prova hastighetsflygning med ditt plan – är du snabbast idag?

Här får du jobba som en ingenjör: välja en modell eller hitta på en egen, vika och konstruera, testflyga, ändra, förbättra och provflyga igen.

Uppåt, framåt! är producerad av Teknikens Hus med stöd av EU inom projektet Engineer.

”Uppåt, framåt”, a part of the Engineer project, has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 288989.

EU och Engineer logotyper