Årskurs 4 – 6

Skogen – för åk 4-6

Skogen – Nytt program
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden?
Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen. 
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 60 min

Matematikutmaningen
Praktisk matematik med olika sinnen närvarande. Vi använder oss av undersökande arbetssätt, ställer hypoteser och resonerar matematik.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Kemins dagar start 13 oktober  – Tema Växthälsa
FN har utsett 2020 till Internationella året för växthälsa. Redan nu kan vi avslöja att årets två experimenten kommer ha en koppling till fosfor och kväve, två näringsämnen som är viktiga för att växter ska må bra och utvecklas optimalt.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min