Årskurs 4 – 6

Skogen – för åk 4-6

Bygg – Bära eller brista?
Människor har i alla tider byggt och konstruerat. Vad behöver vi veta, kunna och tänka på för att vårt byggande ska bli hållfast och hållbart?
Vi klurar, konstruerar och bygger hållfasta broar.

Antal: ca 24 elever
Tid: 80 minuter

Skogen
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden?
Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 60 min

Vad är MatRätt?
Välkommen till vår nya utställning MatRätt som handlar om mat, produktion, konsumtion och matglädje.
Följ med oss på en guidning i den Norrbottniska livsmedelskedjan, från jord till bord och gör praktiska uppdrag i utställningen MatRätt.
Maträtt åk 4-6 och Lgr 22

Antal: ca 24 elever
Tid: 60 minuter

Lego Spike 
Eleverna bygger och programmerar rörliga legobyggen med materialet Lego Spike.
Har ni förkunskaper, önska fortsättningskurs.

Antal: ca 20 elever
Tid: ca 60 min

Kemins dagar
I år handlar Kemins dagar om plaståtervinning, om hur vi genom att kombinera mekanisk och kemisk återvinning kan omvandla gammal plast till ny råvara. För varje återvunnet kilo plast minskar utsläppen av koldioxid med två kilo. Vi genomför experiment som handlar om mekanisk sortering av plast och ett där plasten renas genom upplösning.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 60 minuter

Programmera spel
I programmet Scratch lär vi oss grunderna i blockprogrammering för att kunna tillverka enkla spel på dator.

Antal: ca 16 elever
Tid: ca 60 minuter

Kemiutmaningen
Uppgiften är att upptäcka och sortera sex olika vita ämnen utifrån deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Eleverna ställer hypoteser och gör systematiska undersökningar.
Kemiutmaningen åk 4-6 och Lgr 22

Antal: ca 24 elever
Tid: 60 minuter

Uppdrag Robot – Mission to Mars
Världsledande rymdforskning görs vid Luleå tekniska universitet. I skolprogrammet får eleverna programmera robotar för att lösa olika uppdrag på planeten Mars. Materialet är Lego Mindstorms EV3.

Antal: ca 12 elever
Tid: 90 minuter

Konstruktionsuppdrag
I en kreativ verkstad löser vi olika uppdrag i grupper. Välj mellan uppdrag som kulsorteringsmaskin, magnetutmaning och släcka ljuset.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 60 minuter

Vattenresan
I vattenresan lär vi oss mer om vattnets betydelse för vår planet och genomför praktiska uppdrag kopplade till vatten, vattenanvändning och vattenrening.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 90 minuter

Energiresan
I energiresan lär vi oss mer om energi och genomför praktiska uppdrag kopplade till energi, energianvändning och energiomvandlingar.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 90 minuter

Sopresan
I sopresan lär vi oss mer om sopornas påverkan, källsorteringens betydelse för vår planet och genomför praktiska uppdrag kopplade till konsumtion och källsortering.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 90 minuter

Agenda 2030
Vad innebär FN:s globala mål? Vad kan vi göra för att påverka? Vi genomför praktiska uppdrag kopplade till några av de globala målen.

Antal: ca 24 elever
Tid: ca 90 minuter

Planetarievisningar:

Stjärnklart:
Vi tittar på stjärnhimlen, månen och stjärnbilder.
Planetresan:
Vi tittar närmare på vårt solsystems planeter, deras förhållande till varandra och förklarar dag, natt, månader och år.
Rymdfärder:
Guidad visning i vårt planetarium. Om människans utforskande av solsystemet. Efter en mellanlandning på månen fortsätter vi färden längre ut.

Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 30-45 min