Årskurs 4 – 6

Vad behöver man i rymden?

Hållbar utveckling
Vad innebär de Globala målen? Vi lär oss mer om målen, utvecklar våra entreprenöriella förmågor med hjälp av praktiska laborationer och väcker tankar kring hållbarhet.
Programmering har en central roll.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 90 min

Rätt rustad i rymden
Snart reser Luleå tekniska universitet till planeten Mars med expedition ExoMars 2020.
Vilket material lämpar sig bäst för en rymdfarkost? Detta undersöker vi.
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 80 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Skogen – Nytt program
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden?
Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen. 
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 60 min

Micro:bit – programmera en mikrodator
Vi lär oss hur man programmerar och använder micro:bit.
Antal: ca 10 elever från åk 6
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Matematikutmaningen
Praktisk matematik med olika sinnen närvarande. Vi använder oss av undersökande arbetssätt, ställer hypoteser och resonerar matematik.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Kemiutmaningen
Uppgiften är att upptäcka och sortera 6 olika vita ämnen utifrån deras kemiska och fysiska egenskaper.
Eleverna ställer hypoteser och gör systematiska undersökningar.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr 11 (pdf) >>

Kemins dagar 13-23 oktober  – Tema Växthälsa
FN har utsett 2020 till Internationella året för växthälsa. Redan nu kan vi avslöja att årets två experimenten kommer ha en koppling till fosfor och kväve, två näringsämnen som är viktiga för att växter ska må bra och utvecklas optimalt.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Mediestudion – Uppdrag Nyheter
Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, tv-fotograf, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör eleverna en sändning med professionell TV-teknik.
Grupperna får det inspelade programmen via en webblänk.
Passar från årskurs 6.
Antal: minst 8 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 >> (pdf)

Uppdrag Robot –  Mission to Mars featuring HABIT
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag på planeten Mars. Nytt uppdrag är att hjälpa till med Ltu:s kommande resa till Mars, ExoMars 2020.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min
Aktivitetens koppling till Lgr 11 (pdf)>>

Programmera spel – Scratch 3.0
Eleverna får designa spel med hjälp av block och testar sedan varandras spel. De får med sig material för att kunna fortsätta på egen hand eller i skolan. Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: max 16 elever
Tidsåtgång: 80 minuter
Aktivitetens koppling till Lgr 11 (pdf)>>

Släcka ljuset – konstruktionsuppgift
Uppgiften är att bygga ett fordon som kan släcka ett ljus. Det handlar också om brandsäkerhet.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr 11>> (pdf)

Från sten till lastbil
Hur blir malm metall och sedan färdig lastbil? Vi lär mer om gruvor, stålproduktion och balkkonstruktioner.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr 11 (pdf)>>

Energi – vem ger, vem tar?
Vi undersöker olika energiformer, energikällor och energiprincipen. Var kommer energin ifrån och var tar den vägen?
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Planetarieprogram
Välj mellan tre olika guidade visningar:
Planetresan:
Nytt program Vi tittar närmare på vårt solsystems planeter, deras förhållande till varandra och förklarar dag, natt, månader och år.
Stjärnklart:  Observatoriet öppnas mot rymden och stjärnbilderna. Vi tittar närmare på månen, satelliter, meteorer och norrsken
Rymdfärder: 
 Om människans utforskande av solsystemet. Efter en mellanlandning på månen fortsätter vi färden längre ut.
Aktivitetens koppling till Lgr11 >> (pdf)
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: 30-45 min

Aktivitetskort årskurs 4-6
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>