Årskurs 7 – 9

Testa micro:bit

Från sten till lastbil
Hur blir malm metall och sedan färdig lastbil? Vi lär mer om gruvan, stålproduktion och konstruerar egna hållfasta balkar.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 80 min

Hållbar utveckling
Vad innebär de Globala målen? Vi lär oss mer om målen, utvecklar våra entreprenöriella förmågor med hjälp av praktiska laborationer och väcker tankar kring hållbarhet.
Programmering har en central roll.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 90 min

Skogen – Nytt program
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden?
Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen. 
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 60 min

Tryckluftsraketer – konstruktionsuppgift
Konstruera, designa och avfyra egna raketer med hjälp av tryckluft.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Kemiutmaningen
Uppgiften är att upptäcka och sortera 8 olika vita ämnen utifrån deras kemiska och fysiska egenskaper.
Eleverna ställer hypoteser och gör systematiska undersökningar.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr 11 (pdf)>>

Micro:bit – programmera en mikrodator
Vi lär oss hur man programmerar och använder micro:bit med sensorer.
Antal: ca 10 elever
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Elektronik – LittleBits
Eleverna kopplar samman komponenter och löser uppdrag med en samling elektroniska moduler. De bygger bla larm och fordon.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Släcka ljuset – konstruktionsuppgift
Uppgiften är att bygga ett fordon som kan släcka ett ljus. Det handlar också om brandsäkerhet.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Hållbar energi
Energiförsörjningen och hållbar sådan, är en stor och viktig utmaning. I detta program gör vi värderingsövningar, energiuppdrag och dokumenterar allt i en kort film.
Antal: max 25 elever
Tidsåtgång: 120 min

Kemiforskning och Ltu-besök
Eleverna får prova att arbeta som forskare med syror, baser och indikatorer på Teknikens Hus och besöka kemiinstitutionen på Luleå tekniska universitet.
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 60+60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf) >>

Uppdrag Robot – Trash Trek
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag som handlar om avfallshantering.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min

Uppdrag Robot –  Mission to Mars featuring HABIT
Eleverna programmerar robotar att lösa olika uppdrag på planeten Mars. Nytt uppdrag är att hjälpa till med Ltu:s kommande resa till Mars, ExoMars 2020.
Materialet är Lego Mindstorms EV3.
Antal: max 12 elever
Tidsåtgång: 90 min

Skissa, skär och skapa
Uppdraget är att planera och lösa en tredimensionell konstruktionsuppgift, göra ritningar för konstruktionen i ritprogram och sedan skära ut med laserskärare för att ta med sig hem.
Antal: max 10 elever
Tidsåtgång: 90 min

Mediestudion
Välj mellan två olika uppdrag – Nyheter eller TV.
Grupperna får i båda uppdragen det inspelade programmen via en webblänk.
Uppdrag Nyheter:  Eleverna tilldelas olika yrkesroller som bland annat nyhetschef, bildproducent, kamera, nyhetsuppläsare och meteorolog. Tillsammans gör vi en sändning med professionell TV-teknik. Eleverna arbetar redaktionellt, väljer och hämtar nyheter direkt från nyhetsbyrån TT.
Uppdrag TV:  Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i skolan. Uppdrag TV kräver att man har genomfört Uppdrag Nyheter.
Antal: minst 6 och max 16 elever
Tidsåtgång: 120 min
Uppdrag Nyheters koppling till Lgr11 (pdf)>>
Uppdrag TV:s koppling till Lgr11 (pdf)>>

Läs mer om TV-studion här >>

Planetarieprogram
Rymdfärder: 
 Om människans utforskande av solsystemet. Efter en mellanlandning på månen fortsätter vi färden längre ut i vårt solsystem.
Aktivitetens koppling till Lgr11 >> (pdf)
Antal: max 20 elever
Tidsåtgång: 30-45 min.

Aktivitetskort årskurs 7-9
Eleverna arbetar på egen hand i utställningarna med hjälp av aktivitetskort.
Kort och lärarhandledningar finns för följande temaområden: gruva & geologi, stålverk, skog & papper, vatten & energi, rymden samt gott & blandat.
Hämta aktivitetskort här >>