Årskurs 7 – 9

Skogen – Nytt program
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden?
Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen. 
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 60 min

Tryckluftsraketer – konstruktionsuppgift
Konstruera, designa och avfyra egna raketer med hjälp av tryckluft.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min