Förskoleklass – årskurs 3

Matematikutmaningen
Praktisk matematik med olika sinnen närvarande. Vi använder oss av undersökande arbetssätt, ställer hypoteser och resonerar matematik.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Energi – vem ger, vem tar?
Vi undersöker olika energiformer. Var kommer energin ifrån och var tar den vägen?
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 (pdf)>>

Scratchjr
På ett kreativt sätt löser eleverna problem, programmerar i block och presenterar sina lösningar. Vi använder I-pads. Ange vid bokning om ni önskar fortsättningskurs.
Antal: helklass
Tidsåtgång: 60 min
Aktivitetens koppling till Lgr11 >> (pdf)
Information om Scratchjr från MIT >>