Astrokalender

Här är vad som finns att se på natthimlen just nu. Se Populär Astronomis Stjärnkarta
Om du vill få mer information om t ex de synliga planeterna eller en meteorskur hittar du den på Himmelska händelser.

Källor: Astronomisk kalender 2022, Per Ahlin, Tidskriften Telescopium utgiven av SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening och Tidskriften Populär Astronomi utgiven av Svenska Astronomiska Sällskapet.