Att programmera

Är du lärare och intresserad av att utveckla dina kunskaper i programmering?

På uppdrag av Skolverket erbjuder Teknikens Hus en workshopserie som utgår från kursen ”Att programmera” som finns på Skolverkets utbildningsportal. Parallellt med att du på egen hand genomför Skolverkets digitala kurs kommer du att delta i fyra workshopträffar utifrån det valda spåret, programmering i visuell eller textbaserad miljö. Under workshopträffarna i Teknikens Hus ger våra kursledare handledning och inspiration i det praktiska arbetet med kursuppgifterna. En viktig del i kursen är det kollegiala lärandet. Workshopserien omfattar fyra träffar om två timmar.

Målgrupper

 • grundskolan: lärare åk 4–6, teknik- och matematiklärare i grundskolans åk 4–9
 • grundsärskolan: lärare i åk 4-9
 • specialskolan: lärare i årskurs 5–7, tekniklärare i åk 5-10 och matematiklärare i åk 8-10
 • lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen/andra skolformer i mån av plats.

Förkunskaper och förutsättningar
Deltagandet är kostnadsfritt. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om du har kunskaper som motsvarar Skolverkets webbkurs ”Om programmering”. Deltagarna tar med dator och mus till samtliga workshopträffar.

Mål
Du introduceras i grunderna i den programmeringsmiljö du valt att fördjupa dig i och får reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen. De delar som tas upp är:

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Styra och reglera med hjälp av programmering
 • Skapa, felsöka och testa programkod.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod
 • Hur programmering kan användas i undervisningen.

Omfattning och examination
Den totala omfattningen av webbkursen och workshopträffarna är ca 20 timmar. Under den första träffen introduceras kursuppgiften som innebär att du ska planera, genomföra och reflektera över ett undervisningsmoment inom programmering.  De deltagare som slutför sitt spår samt redovisar sin kursuppgift får ett kursintyg.

Genomförande och exempel på innehåll
Träff 1: Introduktion till programmering i undervisningen och viktiga begrepp.  Beskrivning av webbkursen. Introduktion av kursuppgiften. Inloggning och komma i gång med webbkursen.

Träff 2 och 3: Reflektion och återkoppling. Introduktion till dagens tema och arbete med uppgifter under handledning av kursledare. Uppgifterna kan vara sådana som finns i materialet, men även sådana som kursledarna utvecklat. Kollegialt lärande.

Träff 4: Reflektion och återkoppling. Redovisning av kursuppgifter. Kursutvärdering. Förslag och inspiration på hur du kan arbeta vidare med programmering i klassrummet.


Datum och plats
Kursens workshops i de två spåren genomförs i Teknikens Hus under vårterminen 2022 enligt nedan

Anmälan
Senast måndag 24 januari via webbformuläret >>
Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursens workshops vid för få anmälda deltagare.

Länkar
Att programmera-workshops i Teknikens Hus (pdf) >>
Skolverkets information om workshopserien >>
Webbkursen ”Att programmera” på Skolverkets lärportal >>

Frågor?
Kontakta oss via kurs@teknikenshus.se