Förskola

Kemi – fast, flytande och gas
Kemiexperiment som bubblar och pyser med draken Berta.
Antal: max 24 barn
Tidsåtgång: 60-90 minuter
Ålder: från 4 år

Hållbart papper i utställningen 
Vi gör eget papper av återbrukat material och lär mer om var papper kommer ifrån. Arbetet genomförs till stor del i vår pappersutställning.
Ålder: från 4 år
Antal: max 10 barn
Tidsåtgång: 30 minuter