Förskola

Matematik finns överallt

Matematik 
Matematik är spännande, roligt och finns överallt. Tillsammans arbetar vi med mängd, mönster och storlek.
Ålder: från 4 år
Antal: max 8 barn
Tidsåtgång: 40 minuter

Kemi – fast, flytande och gas
Kemiexperiment som bubblar och pyser med draken Berta.
Antal: max 24 barn
Tidsåtgång: 60-90 minuter
Ålder: från 4 år

Programmera
Barnen får prova på att programmera små robotar, Blue-Bots, på ett lekfullt sätt.
Ange vid bokning om ni önskar programmera med eller utan iPads och gärna om ni har förkunskaper och önskar fortsättningskurs.

Ålder: från 4 år
Antal: max 8 barn
Tidsåtgång: 40 minuter

Stjärnklart
I planetariet tittar vi bland annat på olika stjärnbilder, gubben i månen och det fladdrande norrskenet.
Ålder: från 4 år
Antal: max 20 barn
Tidsåtgång: 30 minuter

Hållbart papper i utställningen 
Vi gör eget papper av återbrukat material och lär mer om var papper kommer ifrån. Arbetet genomförs till stor del i vår pappersutställning.
Ålder: från 4 år
Antal: max 10 barn
Tidsåtgång: 30 minuter