Genomförda fortbildningar

Tidigare genomförda lärarfortbildningar i Teknikens Hus…

  • Earth Observation & Python

    Är du lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om hur du kan utveckla begrepp som växthuseffekten och kolcykeln med hjälp av programmering? Anmäl dig då till vår kostnadsfria fortbildning.

    I fortbildningen får du lära dig hur man med hjälp av programmering hittar, analyserar och presenterar öppen källdata från mätstationer och satelliter. Rita upp och studer...

  • Läs mer