Gruva & geologi

Gruva och geologi i TeknikensHus

Lyft magnetit och gråberg
i utställningen Gruva och geologi

Om gruvbrytning, malmförädling och geologi

I samband med Teknikens Hus 25-årsjubileum, öppnade den nya 224 m² stora utställningen om gruvbrytning och geologi.

Området Gruva och geologi tar sin avstamp i jordens tillblivelse, i geologi och prospektering.

I köket och vid pimpelhålet lär du mer om alla vardagliga ting vi omger oss med som inte skulle finnas utan metaller och mineral från berget.

Efter en tur ned i gruvan med minibussen fortsätter berättelsen om gruvbrytningen i länet. Sprängning, borrning med den äkta gruvborren och pelletering följer.
På järnvägen, som löper under taket i utställningshallen, fraktas järnmalmspelletarna till stålverket vid kusten.

Här kan du också vaska guld och mycket mer.

Utställningen är skapad i samarbete med LKAB.