Gymnasiet

ForskarVeckan 21-24 november 2021
Träffa forskare, upptäck intressanta, spännande forskningsområden och besök campus med studenter. Allt digitalt. Olika forskare och forskningsområden under hela veckan.
Antal: Helklasser
Tidsåtgång: kl. 9-10.30
Mer om ForskarVeckan >>

Tryckluftsraketer – konstruktionsuppgift
Konstruera, designa, beräkna och avfyra egna raketer med hjälp av tryckluft.
Antal: helklass
Tidsåtgång: ca 60 min

Skogen – Nytt program
Skogen är en växande resurs. Vad betyder den för Norrbotten och Sverige? Hur använder vi den nu? I framtiden? Vi arbetar praktiskt i grupper och i utställningen.
Antal: ca 20 elever
Tidsåtgång: ca 60 min