Packa utställningen

Här finns två instruktionsfilmer. Den första filmen visar hur du packar upp och monterar utställningen Öga för geologi. Den andra filmen visar hur du demonterar och packar ner den.