Integritetspolicy

Teknikens Hus_Integritetspolicy

Vi är måna om din integritet

Vi är måna om din integritet
Teknikens Hus har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen GDPR. I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas.

Teknikens Hus integritetspolicy (pdf) >>

Vi i Teknikens Hus är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj, 2018.

I vår nya integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss när du bokar en skolklass, läger, klubbaktivitet, utbildning eller event. Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, skicka nyhetsbrev och annan information till dig. Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till att få information från oss.

Du kan också beställa vår integritetspolicy. Maila oss på info@teknikenshus.se eller kontakta vår växel tfn 0920-550 800.