Järn & stål

Masugnen i TeknikensHus

Välkommen in i masugnen!

Av den järnmalm som hämtas i gruvorna i norr blir det stål. I Teknikens Hus stålverk kan du själv tillverka stål och få stålverkskortet.

Järnsmältan tappas ur masugnen och förs vidare i torpedos till LD-ugnen. I LD-processen blir järnet till stål. Stålet gjuts och kapas till slabs, för vidare transport till beställare i hela världen. I stålverket följer du hela processen från järnråvara till stålprodukter med experiment, text och bilder.

Om du går in i masugnen, uppför trappan till övre plan kan du göra ett besök i stålverket med Virtual Reality.

Utställningen Järn & stål är skapad i samarbete med SSAB.