Klimat med åk 7-9

Klimatsmart för åk 7-9 från Teknikens Hus

Klimatförändringarna med åk 7-9

Få verktyg att arbeta med klimatförändringarna och dess konsekvenser i Norrbotten. Ladda ner lärarhandledningen och klimatrapporten!

Lärarhandledningen (pdf) >>
Klimatrapport för unga (pdf) >>

Lärarhandledningen och rapporten togs fram i projektet Smart & förnybart som Teknikens Hus och Piteå kommun gjorde 2014-2016 med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten. Många högstadieklasser och deras lärare har använt materialet som togs fram, lärt sig om klimatförändringarna, gjort övningsuppgifter och laborationer, allt väl förankrad i läroplan och kursplaner. Rapporten bygger på klimatdata från SMHI.

Grunden för arbetssättet i lärarhandledningen är ämnesövergripande och utgår från elevens egen vardag genom frågor som: Hur ser det ut i min omgivning? Vad gör jag på min fritid? Hur påverkas min vardag av de väntade klimatförändringarna? Hur kan jag anpassa mig till ett förändrat klimat?

Förhoppningen med rapporten och lärarhandledningen är att ge eleverna en positiv känsla inför framtiden. Att det i ett förändrat klimat inte bara finns utmaningar utan även möjligheter.