Teknikens Hus vinner kvalitetsligan

TeknikensHus vinner kvalitetsligan för åttonde året i rad

Teknikens Hus vinner kvalitetsligan för tionde året i rad

För 10:e året i rad!
Sveriges bästa science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning 2019

Det senaste decenniet, 2010-2019, har Teknikens Hus rankats högst i Skolverkets kvalitetsmätning av Sveriges science center, i samband med fördelningen av statsanslaget. Med 35 av 40 möjliga poäng är Teknikens Hus i topp tillsammans med Navet Science Center i Borås.

Science centret i Luleå topprankas för sitt sätt att skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap, för mångfald i gestaltning och uttrycksformer och för hur Teknikens Hus stimulerar nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center:
–    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande  stimuleras.
–    Anlägger genusperspektiv.
–    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
–    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.
–    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.
–    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.
–    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.
–    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.