Lärarhandledningar

Ebba-Broström-gör-en-dammsugare-i-Engineer-Teknikens-Hus

Testa designprocessen med eleverna

Testa designprocessen!

I projektet ENGINEER tog Teknikens Hus fram tio lärarhandledningar där du och eleverna kan testa designprocessen på ett roligt och kreativt sätt.

Lärarhandledningar till alla utmaningar finns att ladda ner som pdf:er här:

Det flyter-designa en flotte

Far och flyg- designa glidflygplan

Fin balans – designa en hängande mobil

Fin mekanik – designa mekaniska leksaker

Fixa skräpet -designa en dammsugare

Klara färdiga blås – designa ett mätinstrument för utandningsvolym

Knädjupt – designa små dammar

Så ska det låta -designa ett ljudinstrument

Varma fötter – designa skosulor

Vatten för livet – designa bevattningssytem

ENGINEER står för brEaking New Ground IN the sciencE Education Realm, projektet pågick oktober 2011 –september 2014.

26 europeiska parter från 12 olika länder (science center, skolor och universitet) arbetade  tillsammans för att utveckla teknikämnet i de respektive länderna. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var ett framgångsrikt koncept ”Engineering is Element” som utvecklats av Boston Science Museum i USA.

I fokus stod designprocessen där fem steg utgör strukturen för arbetet:
Fråga (identifiera problemet), Föreställa sig (brainstorm), Planera (fokusera på en idé), Skapa(bygga och testa designen) samt Förbättra (reflektera över resultat).

Målgrupp var lärare som undervisar elever 10-13 år. Projektet genomförde ett omfattande fortbildningsprogram för att nå ca 1000 lärare och i slutänden ca 27000 elever.