LuTek förskoleklass – åk 9

inledning

Fokusområden för nätverket är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig och att arbetet ska ske i samklang med skolans digitalisering utifrån Lgr 11 (2018)

Fortbildningar
Under läsåret 2018/19 har Teknikens Hus genomfört följande fortbildningstillfällen för lärare i LuTek:

  • Dela, koda & korrigera. Två tillfällen utifrån Teknikens Hus undervisningsmaterial inom programmering.
  • Mera micro:bit. En två-dagars fortbildning för lärare i åk 4-9.

Om LuTeks nätverk för F-åk 9
Nätverket av kontaktlärare i F-åk 6 samt grundsärskolan bildades hösten 2009 och nätverket av kontaktlärare i åk 7-9 startades fem år senare. De båda nätverken har sedan hösten 2016 gemensamma utbildningsdagar för att möjliggöra ett röda tråden-arbete. Målet är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig.

Varje skolområde i Luleå kommun har kontaktlärare vilka deltar i utbildningsdagar i Teknikens Hus. I kontaktlärarnas uppdrag ingår att arrangera lokala träffar till vilka de bjuder in lärare i sitt skolområde.

Information om de lokala nätverken i respektive skolområde finns i menyn till vänster.