LuTek förskola

LuTeks kontaktförskollärare under utbildningsdag i Teknikens Hus

Nätverket för förskolan fortsatte under 2018/19 att arbeta med hållbar utveckling i samverkan med Luleå Miljöskola och Reggio Emilias projekt Hållbar Framtid.

Om LuTeks nätverk för förskolan
Nätverket med kontaktförskollärare bildades hösten 2012. Varje skolområde i Luleå kommun har kontaktförskollärare vilka utbildas av Teknikens Hus. I kontaktförskollärarnas uppdrag ingår att arrangera lokala träffar till vilka de bjuder in kollegor från förskolorna i sitt område. Under träffarna sprider de kunskap, diskuterar utvecklingsfrågor samt utbyter erfarenheter inom teknik och naturvetenskap. Nätverket samverkar med kommunens Pedagogiska Nätverk.

Information om de lokala nätverken i respektive skolområde finns i menyn till vänster.