Make Space for Space

Är du lärare/pedagog i förskolan och nyfiken på ljus, skugga och rymden? Anmäl dig då till vår kostnadsfria fortbildning!

Fortbildningen utgår från Lpfö18 och barns utforskande av sin omvärld. Omfattningen är två eftermiddagar och inför träffarna prövar du nya aktiviteter tillsammans med barnen. Under träffarna delar vi erfarenheter och idéer, reflekterar kring barns frågeställningar och lärande samt prövar olika aktiviteter vilka vi kopplar till teori, begrepp och skapande.

Kursdagar:
7 oktober samt 5 november 2020, kl 13-16.30.

Fortbildningen är utvecklad av Teknikens Hus i samverkan med Åbo Akademi och genomförs med stöd av Rymdstyrelsen och Nordic ESERO.

Läs mer här (pdf) >>

Anmäl dig senast 25 september (formulär) >>


Frågor? Kontakta
Marianne Nilsson och Tomas Jonsson via
kurs@teknikenshus.se