Moon Camp

Designa en månbas
Genom naturvetenskapliga undersökningar och design av tekniska lösningar får eleverna en förståelse för miljön på månen, vilka resurser som finns där och hur utrustning och liv kan skyddas. När eleverna har lärt sig hur astronauter kan leva på månen är de redo att designa egna månbaser med 3D-modelleringsverktyget Tinkercad.

Delta i en av de tre internationella utmaningarna
Klassen delas in i team om 2-6 elever. Läraren registrerar lagen och ansvarar för inlämning av projekt via Moon Camp Challenge. Registreringen är öppen 15 september 2021 – 21 april 2022. 

  • Moon Camp Discovery är ingen tävling och alla klasser som deltar får ett diplom. Lagen ska designa en komponent till månbasen. Passar bra för nybörjare, eller om ni inte vill tävla. Ålder: 6-19 år. 
  • Moon Camp Explorers är en tävling för klasser som vill bedömas av en jury. Lagen ska designa en komplett månbas och skicka en rapport till juryn. Ålder: upp till och med 14 år. 
  • Moon Camp Pioneers är en tävling där designen görs med verktyget Fusion 360. Målgruppen är elever i gymnasiet.

Om undervisningsmaterialet
Under hösten 2021 genomför Teknikens Hus utbildningar för lärare i de elva kommuner som ingår i lärarnätverket RegTek. Efter utbildningen kan lärarna kostnadsfritt låna och använda materialet i sin undervisning. Varje uppsättning av undervisningsmaterialet innehåller 3D-skrivare med förbrukningsmaterial och verktyg samt lärarhandledningar och arbetsblad för elever. Materialet baseras på kursplanerna i Lgr 22.

Frågor?
Kontakta Marianne Nilsson, Teknikens Hus
marianne.nilsson@teknikenshus.se

 

Moon Camp Challenge är en pedagogisk utmaning som Europeiska rymdorganisationen ESA utvecklat i samarbete med Airbus Foundation och Autodesk. Undervisningsmaterialet är utvecklat, översatt och anpassat till de svenska läroplanerna (2022) med stöd från Nordic Esero, ESA’s utbildningskontor för de nordiska länderna.