Lärarhandledningar

Åk 1-3
Uppdrag på månen. Matematik, programmering, stegvisa instruktioner, kommunikation, rollspel.
Rymdgrödor. Biologi, matematik, systematiska undersökningar, frö, rot, stjälk, blad, blomma, frukt, tabeller, diagram, mäta.

Åk 1-6
Vatten på månen. Kemi, matematik, systematiska undersökningar, blandningar, filtrering, mätningar, enhetsomvandlingar.
Robotarm. Teknik, biologi, robotarm, mekanismer, enkel maskin, konstruktion, människokroppen, arm/ben/muskler.
Astronautmat. Biologi, odling, växter, frön, frukter, grönsaker, mat, näring, identifiera, klassificera och gruppera

Åk 1-9
Lagar och regler på månen. Samhällskunskap, organisation, likvärdighet, demokratisk beslutsprocess, argumentation.

Åk 4-6
Bionisk hand. Biologi, teknik, hand, ben/senor/muskler/ledband, handens funktion, bionik, robotteknik, mekanismer.
Månfarkost. Fysik, teknik, utforskning, farkost, solenergin, förnybar energi, elektriska kretsar, teknikutvecklingsarbete.
Månbas. Naturvetenskap, teknik, månen, jorden, väder, skydd, boplats, miljöförhållanden, konstruktion, teknikutvecklingsarbete.
Odling i rymden. Biologi, geografi, andning, fotosyntes, näring, vatten, ljus, temperatur, klimatzoner, systematiska undersökningar.

Åk 7-gy
Kan liv överleva i främmande miljöer? Biologi, fysik, solsystemet, abiotiska faktorer, extremofiler, björndjur, ekologi, miljö.
Rymdbjörnar. Biologi, björndjur, tardigrader, mossa, laborationer, uttorkning, kyla, pH, strålning.

Tinkercad
Manual Tinkercad
Skriva ut i 3D med Tinkercad och Flashforge Adventure 3
Designa rymdraketer med Tinkercad (åk 1-6)
Designa rymdraketen Ariane 5 med Tinkercad (åk 4-9)
Designa en månlandare med Tinkercad (åk 4-9)

Undervisningsfilmer
Tinkercad
Grunderna i Tinkercad del 1
Grunderna i Tinkercad del 2
Designa rymdraketer (åk 1-6)
Designa en månlandare (åk 4-9)
Designa ESA:s rymdraket Ariane 5 (åk 4-9)
Designa en rymdbas (åk 1-3)
Designa en rymdbas (åk 4-6)
Designa en rymdbas (åk 7-9)
Designa en månbil (åk 4-9)

3D-skrivare
Hantera 3D-skrivare
Skriv ut i 3D med Tinkercad