Om programmering

Är du lärare och vill komma igång med programmering i din verksamhet?

På uppdrag av Skolverket erbjuder Teknikens Hus en workshopserie som utgår från kursen ”Om programmering” som finns på Skolverkets utbildningsportal. Parallellt med att du genomför Skolverkets digitala kurs kommer du att delta i tre workshopträffar i Teknikens Hus. Under träffarna ger våra kursledare handledning och inspiration i det praktiska arbetet med kursuppgifterna och hjälp med att sätta programmering i ett sammanhang. En viktig del i kursen är det kollegiala lärandet. Workshopserien omfattar tre träffar om två timmar.

Det är mycket positivt om fler lärare i samma verksamhet anmäler sig så att ni kan arbeta kollegialt med webbkursen och kan stödja varandra och utveckla er undervisning kopplat till programmering.

Målgrupper
”Om programmering” är en grundläggande utbildning och workshopserien riktar sig till lärare i

 • förskola
 • grundskolans åk F-3 och specialskolans åk F-4
 • fritidshem
 • grundsärskola åk 1-6
 • workshopserien är öppen för lärare i andra årskurser/skolformer i mån av plats.

Förkunskaper och förutsättningar
Kursen är kostnadsfri och inga förkunskaper i programmering krävs.  Deltagarna tar med dator/digital enhet till träffarna.

Mål och exempel på innehåll
Workshopseriens mål är samma som webbkursens och arbetssättet kommer att växla mellan korta föreläsningar, arbete i par/grupp och erfarenhetsutbyte. Uppgifterna kan vara sådana som finns i materialet, men även sådana som kursledarna utvecklat. De delar som tas upp under träffarna är bland annat

 • progressionen i läroplanerna
 • grundläggande ord och begrepp
 • algoritmer – stegvisa instruktioner
 • programmering med och utan dator
 • programmering i undervisningen

Omfattning
Den totala omfattningen av webbkursen och workshopträffarna är ca 20 timmar.

Datum och plats
Kursens workshops genomförs i Teknikens Hus under vårterminen 2022 enligt nedan

 • Torsdag 3 februari kl 14.00 – 16.00
 • Torsdag 17 februari kl 14.00 – 16.00
 • Torsdag 3 mars kl 14.00 – 16.00

Anmälan
Senast måndag 24 januari 2022 via webbformuläret >>
Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursens workshops vid för få anmälda deltagare.

Länkar
Om programmering – workshops i Teknikens Hus (pdf) >>
Skolverkets information om workshopserien >>
Skolverkets webbkurs ”Om programmering” >>

Frågor?
Kontakta oss via kurs@teknikenshus.se