Projektchef för Nya Teknikens Hus

Josefin Wäppling Bernárdzon

Josefin Wäppling Bernárdzon är projektchef för Nya Teknikens Hus. Hon ska samordna arbetet med att flytta hus och verksamhet till Luleå centrum och se till att skolverksamheten, de publika programmen, planetariedomen, restaurangen och alla de olika utställningsmiljöerna får sin del i det nya huset.

Planläggning och beredning av flytten har pågått sedan (årtal) men i och med tillsättningen av projektchef sätts spaden i jorden, bildligt talat. Målet är ett hus i Södra hamn i Luleå centrum, invigning 2026 och med plats för dubbla utställningsytan, jämfört med befintligt hus.

Josefin kommer senast från en anställning som regionchef för Ung företagsamhet i Norrbotten. I den rollen hade hon täta kontakter med näringslivsföreträdare och ledare för olika organisationer i länet.

-Till att börja med handlar det förstås om att säkra upp ekonomin, menar Josefin Wäppling Bernárdzon. Tillsammans med verksamhetschef kommer jag att ha många möten under mitt första år, med Teknikens Hus industristiftare och med andra intressenter. Vi vet att många företag vill vara del av det Nya Teknikens Hus. För dem handlar det om få visa sin verksamhet och säkra framtida personalförsörjning. Många företag brinner också verkligen för att stötta en verksamhet som syftar till att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och ungdomar. Teknikens Hus är med sina 100 000 besökare per år och hela 17 000 elever på inbokade skolbesök ett av Norrbottens största besöksmål.

-Med de utmaningar som vi står inför i länet kopplat till kompetensförsörjning känns det otroligt viktigt att Teknikens Hus får ökade möjligheter att fullfölja sitt uppdrag, menar Josefin Wäppling Bernárdzon och fortsätter:  -Vi tänder gnistan hos unga och ger alla chansen, oavsett bakgrund. För att Norrbotten ska utvecklas och vara i framkant när det handlar om innovation och entreprenörskap behöver intresset väckas tidigt.

Kontakta Josefin
E-post: josefin.w.bernardzon@teknikenshus.se
Tfn: 0920-550 850 / 070 653 79 37