Teknikens Hus story

Teknikens Hus story

Vi tänder gnistor för en smartare framtid – varje dag!

Teknikens Hus story (pdf) >>

Teknikens Hus öppnade den 27 maj 1988. Då fanns bara några få science center i Sverige. Nu finns 19 stora och mindre center i hela landet. Ansvarig för verksamheten i Teknikens Hus är en stiftelse, bildad av Luleå tekniska universitet, LKAB, SSAB, Vattenfall, Norrbottens kommuner och Luleå kommun.

Teknikens Hus är en pedagogisk verksamhet. Med interaktiva utställningar, skolprogram och publika aktiviteter vill vi öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga och inspirera till högre utbildning och tillväxt i regionen. Vår vision är att tända gnistor för en smartare framtid – varje dag!

Hur gör vi det rent praktiskt? Framförallt vill vi att våra besökare ska vara aktiva, testa och söka egna svar. Vi knyter all vår verksamhet till den verklighet som är välbekant för alla i Norrbotten – vår natur och de näringar som vi lever av. Barn från förskola till gymnasium erbjuds handledda skolprogram där de laborerar och lär i en inspirerande miljö. Under helger och skollov erbjuder vi öppna verkstäder, planetarievisningar och vetenskapsshower för den nyfikna allmänpubliken.

Den stora hallen i Teknikens Hus berättar om länets miljö och näringar i utställningar med verkligheten som förebild. Här finns berg, inland och hav. Besökaren kan upptäcka och lära i gruvan, skogen, älven, stålverket, tillverkningsindustrin, datacentret, hamnen, byggarbetsplatsen och rymden.

Med den pedagogiska grundidén och de välkända miljöerna från länet berättar Teknikens Hus en tydlig berättelse: teknik, naturvetenskap och matematik är häftigt och intressant. Det finns i vår vardag och i vårt län. Framtiden finns här.