Värderingar

Teknikens-Hus-värderingar_Foto-Fredrik-Broman

Intresset väcks när du får testa själv

Teknikens Hus värderingar är

Vi är öppna
I Teknikens Hus är vi öppna och vänliga och vi vet vad värdskap är. Vi främjar en inkluderande kultur som präglas av förtroende, nyfikenhet och respekt för varandra. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi är tillsammans.

Vi är nytänkande
I Teknikens Hus försöker vi ständigt utveckla och utvecklas. Det som görs bra idag kan göras lite bättre imorgon. Glädjen och förmågan att hitta lösningar på utmaningar är det som engagerar och inspirerar oss. Vi vågar tänka utanför ramarna för att göra skillnad. Vi utmanar varandra, uppskattar andras åsikter och tar ställning för det vi tror på.

Vi tar samhällsansvar
I Teknikens Hus är det viktigt att bidra till ett globalt hållbart samhälle. Här använder vi alla resurser med omsorg och vi hittar gärna gröna lösningar. Vi är övertygade om att mångfald ger oss styrka och tar fram det bästa i varandra. Vi är stolta över vårt samhällsarbete och över vår region.

Vi ger lärande upplevelser
I Teknikens Hus väcker vi nyfikenhet. Som en lärande organisation delar vi gärna med oss av vår kunskap på ett lustfullt sätt. Vi kombinerar hjärna, hjärta och händer för att skapa förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Alltid vilande på en vetenskaplig grund.